SERD Obchod

serd obchod

Detailní popis

Doménou je využití čárových kódů včetně možnosti generování vlastních čárových kódů.  Je univerzální pro všechny modely našich pokladen. Základem programu jsou skladové karty, ze kterých jsou automaticky vytvářeny prodejní položky do registrační pokladny (tzv. položky PLU). Počet skladů a skladových karet není omezen. Pro jednotlivé položky zboží lze pořizovat příjmy, přesuny, výdeje zboží. Položky PLU jsou nahrávány do pokladen, kde je realizován prodej pomocí registrační pokladny. Spuštěním uzávěrky ručně nebo automaticky se z pokladny načtou veškerá prodejní data a stavy skladů se aktualizují dle prodejů. Kdykoli během práce je možno využít funkce On-line náhledů do pokladny, kde lze získat informace o momentálním stavu položek PLU, celkové tržbě, prodaném množství, atd., bez blokování obsluhy pokladny a narušení běhu pokladny. Je možno využít také vzdáleného řízení pokladního systému.

Komunikace

 • pro pokladny SERD ECR39T, 40/42T, 359T, 360T/TF, 362T/TF, 549/579, 465/466, 396F, 650F
 • pro řadu pokladen ECR SC 550T/TF/TF-REST
 • pro dotykový terminál LCD SC-8000

Přínos pro Vás

 • dokonalý přehled o veškerém pohybu zboží, tržeb a nákladů
 • přehled stavů zboží
 • přehled o podlimitním stavu skladových karet
 • statistiky prodejů dle různých hledisek, nákladovosti, ziskovosti, atd.
 • ochranu před nepoctivým personálem Vaší provozovny
 • možnost věrnostních systémů (slevových, kreditních, atd.)

Základní části programu

 • sklady zboží (prodejní položky – skladové karty)
 • doklady – Pohyby (příjem-nákup, prodej, přesun, výdej zboží)
 • prodejní položky PLU (prodejní artikly na registrační pokladně, tzv. PLU)
 • komunikace s pokladnami a terminálem (uzávěrky, odesílání ceníků, náhledy, přehledy)
 • on-line oblast slouží pro náhledy v reálném čase: žurnál, prodej PLU, otevřené účty, finanční údaje
 • inventarizace (možnost inventarizace zásob skladů)
 • karetní centrum (doplňkový modul chipových karet – věrnostní systémy)
 • ostatní části (konfigurace, obecné číselníky, atd.)
 • SC a SERD Pomocník

hlavní přednosti PROGRAMU

 • příjemné uživatelské grafické prostředí programu OS Windows
 • snadné ovládání pomocí myši i klávesnice
 • práce se všemi daty formou tabulkového procesoru (např. MS Excel)
 • možnost kopírování dat v blocích, vkládání, přesouvání, atd..
 • snadná definice typů pokladen
 • vzdálená komunikace s pokladnami pomocí připojení přes Internet
 • logická struktura programu, poskytující dokonalý přehled o stavu pokladního systému
 • parametryzovatelnost celého systému
 • automatické spouštění uzávěrek pokladen
 • neomezený počet skladů, pokladen, položek

PRO OS WINDOWS

 • WIN98, XP, Vista, WIN2000, WIN7 (32/64 bit.), WIN 8.1 (32/64 bit.)

Cena: 7.000,- bez DPH
Cena: 8.470,- s DPH