SERD Pomocník

serd pomocnik

Detailní popis

Program SERD Pomocník zahrnuje snadné programování základních parametrů pokladen. Program je koncipován do pěti základních oblastí práce s pokladnou, Programování, Zprávy, Systém, On-line. V Programování je možné naprogramovat statické údaje (PLU, Zbožní skupiny, Hlavní skupiny PLU, lavní skupiny, linkovaná PLU, atd.). Oblast Zpráv obsahuje načtení veškerých dostupných zpráv pokladen. Oblast Systém slouží pro programování datumu a času, klávesnice, včetně tisku popisků kláves. V On-line části je možné v reálném čase nahlížet do pokladny a sledovat provoz pokladny, aniž by byla blokována obsluha pokladny.

Základní vlastností programu je nastavení typu pokladny, parametrů komunikace. Při uložení programovaných dat do souboru, je uloženo i nastavení komunikace, včetně typu nastavené pokladny. Nastavení typu není nutné použít, jelikož program sám detekuje typ pokladny a verzi Firmware pokladny. Při problémech spojení s pokladnou, lze využít možnosti programu automatického vyhledání pokladen na všech dostupných komunikačních portech počítače. Po spuštění této volby je pokladna vyhledána a automaticky nastaveny parametry komunikace. Výhodou je komunikace pokladny s PC pomocí TCP/IP – internetem. K programování položek PLU můžete využít i snímače čárového kódu, kdy se v konfiguraci nastaví příslušné parametry. Nespornou výhodou je ON-line komunikace s pokladnou, kdy je možno do pokladny nahlížet bez omezení obsluhy pokladny. Tím získává manager provozu detailní a úplný přehled stavu pokladny.

KOMUNIKACE

 • pro pokladny SERD ECR39T, 40/42T, 359T, 360T/TF, 362T/TF, 549/579, 465/466, 396F, 650F

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PROGRAMU

 • příjemné uživatelské grafické prostředí programu
 • snadné ovládání pomocí myši
 • práce se všemi daty formou tabulkového procesoru (např. MS Excel)
 • možnost kopírování dat v blocích, vkládání, přesouvání, atd..
 • možnost přípravy všech dat bez spojení s pokladnami, terminálem
 • záloha všech dat (t.j. kompletního nastavení pokladny) do souboru
 • snadné programování – možnost tiskových sestav údajů na tiskárnu
 • čtení a tisk všech kontrolních zpráv
 • ON-LINE náhled celkové tržby, seznamu otevřených účtů – i detailů, storna, atd, v reálném čase
 • ON-LINE zobrazování elektronického žurnálu na monitoru
 • rychlé a snadné programování PLU položek
 • vytvoření vlastního designu kláves a popisů, včetně tisku popisků na tiskánu
 • možnost připojení snímače čárového kódu

PRO OS WINDOWS

 • WIN98, XP, Vista, WIN2000, WIN7 (32/64 bit.), WIN 8.1 (32/64 bit.)

Cena: 990,- Kč bez DPH
Cena: 1198,- Kč s DPH

SERD Pomocník+sklad

Cena: 1490,- Kč bez DPH
Cena: 1803,- Kč s DPH