SERD Restaurace

serd rest.

Detailní popis

Základem programu jsou skladové karty suroviny a zboží, ze kterých mohou automaticky vytvářeny prodejní položky do registrační pokladny (tzv. položky PLU). Počet skladů a skladových karet není omezen. Z jednotlivých surovin se v části receptur vytvářejí receptury pokrmů, nápojů a následně položky PLU. Zde je volba počtu porcí, automatický výpočet nákladových cen, tisk kalkulačního listu. Každá surovina může být odepisována (spotřebovávána) z jiného skladu. Pro jednotlivé položky surovin a zboží lze pořizovat příjmy, přesuny, výdeje zboží. Položky PLU jsou nahrávány do pokladen, kde je realizován prodej pomocí registrační pokladny. Kdykoli během práce je možno využít funkce On-line náhledů do pokladny, kde lze získat informace o momentálním stavu položek PLU, celkové tržbě, prodaném množství, přehledu otevřených stolů, atd., bez blokování obsluhy pokladny a narušení běhu pokladny. Je možno využít také vzdáleného řízení pokladního systému.

KOMUNIKACE

 • pro pokladny SERD ECR39T, 40/42T, 359T, 360T/TF, 362T/TF, 549/579, 465/466, 396F, 650F
 • pro řadu pokladen ECR SC 550T/TF/TF-REST
 • pro dotykový terminál LCD SC-8000

PŘÍNOS PRO VÁS

 • dokonalý přehled o veškerém pohybu zboží, tržeb a nákladů
 • přehled stavů zboží, surovin v baru a kuchyni
 • přehled o podlimitním stavu skladových karet
 • cenové kalkulace odepisování surovin dle receptur, cenotvorba
 • statistiky prodejů dle různých hledisek, nákladovosti, ziskovosti, atd.
 • ochranu před nepoctivým personálem Vaší provozovny
 • možnost věrnostních systémů (slevových, kreditních, atd.)
 • dokonalý přehled o veškerém pohybu zboží, tržeb a nákladů

ZÁKLADNÍ ČÁSTI PROGRAMU

 • sklady surovin a zboží (prodejní položky – skladové karty)
 • receptury – Kalkulace (tvorba receptur pokrmů, tvorba nápojových položek)
 • doklady – Pohyby (příjem-nákup, prodej, přesun, výdej zboží)
 • prodejní položky PLU (prodejní artikly na registrační pokladně, tzv. PLU)
 • komunikace s pokladnami a terminálem (uzávěrky, odesílání ceníků, náhledy, přehledy)
 • on-line oblast slouží pro náhledy v reálném čase: žurnál, prodej PLU, otevřené účty, finanční údaje
 • inventarizace (možnost inventarizace zásob skladů)
 • karetní centrum (doplňkový modul chipových karet – věrnostní systémy)
 • ostatní části (konfigurace, obecné číselníky, atd.)
 • SC a SERD Pomocník

HLAVNÍ PŘEDNOSTI PROGRAMU

 • příjemné uživatelské grafické prostředí programu OS Windows
 • snadné ovládání pomocí myši i klávesnice
 • práce se všemi daty formou tabulkového procesoru (např. MS Excel)
 • možnost kopírování dat v blocích, vkládání, přesouvání, atd..
 • snadná definice typů pokladen
 • vzdálená komunikace s pokladnami pomocí připojení přez Internet
 • logická struktura programu, poskytující dokonalý přehled o stavu pokladního systému
 • parametryzovatelnost celého systému
 • automatické spouštění uzávěrek pokladen
 • neomezený počet skladů, pokladen, polože
 • neomezený počet skladů, pokladen, položek PLU, receptur
 • variabilita počtu porcí receptur, kalkulační listy, ztráty surovi
 • aktuální okamžitý přehled nákladových (výrobních) cen pokrmů

PRO OS WINDOWS

 • WIN98, XP, Vista, WIN2000, WIN7 (32/64 bit.), WIN 8.1 (32/64 bit.)

Cena: 9.900,- bez DPH
Cena: 11.979,- s DPH